Medmänsklighet, engagemang och kunskap

AHA finns för dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik inom alkohol,  droger, läkemedel eller spel. Vi har självhjälpsgrupper, rådgivning, utbildningar och stödtelefon. AHA står för Anhöriga hjälper anhöriga och det är precis det vi är.

Vi utgår från våra egna erfarenheter och vi arbetar med etablerade forskningsanknutna verktyg för ett bättre mående för anhöriga. Vi har tystnadsplikt inom föreningen. Våra ledord är medmänsklighet, engagemang och kunskap.

AHA är en partipolitisk, religiöst obunden och ideell förening. Vi samarbetar med många olika instanser och nivåer inom Örebro län såsom beroendecentrum, kommuner, socialtjänst och polisväsende. Detta för att påverka och samverka kring beroendeproblematik på ett övergripande plan.

Föreningen är öppen för alla som stöder våra mål och vår verksamhet. Vi förebygger genom information, föräldrasamverkan, kurser och direkta insatser i den anhöriges och barnens närmiljö. Basen i AHA:s arbete är en länkverksamhet för anhöriga med missbruksproblem i sin närhet, förebyggande insatser och opinionsbildning.

För information om oss på andra språk, klicka här.

För dig som är anhörig erbjuder vi:

  • Bemannad stödtelefon
  • Telefonrådgivning
  • Enskild rådgivning
  • Anhörigträffar
  • CRAFT-inspirerad rådgivning
  • CRAFT-inspirerad studiecirkel
    Läs mer här.

Bli medlem

För att kunna utnyttja vårt erbjudande behöver man vara medlem i föreningen. Du kan också stötta vår verksamhet utan att vara anhörig. Läs mer om vårt medlemskap här.

Utbildning i CRAFT

Föreningen AHA Örebro län erbjuder en CRAFT-inspirerad utbildning i studiecirkelform för anhöriga.

CRAFT är en evidensbaserad metod, rekommenderad av socialstyrelsen, som lär anhöriga att förändra miljön och dynamiken så att det blir mer attraktivt för personen med beroendeproblematik att välja bort alkohol, droger, läkemedel eller spel än att välja att fortsätta med missbruket.

Stödtelefon

Vi erbjuder stödtelefon för dig som vill komma i kontakt med oss. Telefonen bemannas av någon av våra anhöriga rådgivare. Du kan dela din oro, fråga om tips och få ett någon som vill lyssna på din berättelse.

Tveka inte att ringa oss. Svarar vi inte ringer vi upp inom ett dygn.

Ring oss på telefonnummer: 070-677 68 85

Anhörigträffar

I Sverige beräknas det finnas fyra miljoner anhöriga.  Kanske är det du själv som har någon i din närhet som oroar dig.

Under träffarna får alla chans att berätta, lyssna, stötta, be om råd och hjälp eller bara någon som lyssnar. Många gånger känner människor igen sig i andras berättelser.

Bli medlem

Nyttja våra tjänster genom att bli medlem i föreningen. Det kostar 200 kronor per år. 

Du kan även att bli stödmedlem eller att stötta oss på andra sätt.

Läs mer här

Handbok för föräldrar

Den här handboken är en samling kunskaper från föräldrar med stor erfarenhet av när något gick snett och det gick precis så illa som man aldrig kunnat drömma om. Det är ingen vetenskaplig avhandling. Handboken bstår av 24 sidor tips och tankar. Syftet är att få alla som vill veta mer att öppna ögonen, få tips och våga prata.

Handboken finns att ladda ner gratis.

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar om anhörigskap, egna erfarenheter, kommunikation och tips.

Ibland har vi öppna föreläsningar och det går även att boka oss för slutna sällskap.

Anhörigas betydelse för förändring

Personer med beroendeproblemet berättar att ofta är det relationerna till familjen som gjort att de sökt behandling och att relationerna till anhöriga kan vara en motiverande faktor till förändring.

Anhöriga har möjlighet att påverka personen med beroendeproblemet på grund av omfattande och täta kontakter. Anhöriga har mycket kunskap och erfarenhet om personens bruk och missbruk, beteenden, drivkrafter och värderingar. Forskning visar att tjat, övertalning och hot inte fungerar när det gäller att hjälpa någon till förändring. Därför är det viktigt att lära sig förhållningssätt som stödjer förändring.

Det finns ingen garanti för att personen med beroendeproblematik kommer göra någon förändring, men CRAFT kommer oavsett detta att ge färdigheter och verktyg för den anhörige att öka välmåendet och ta kontrollen över sitt eget liv.

CRAFT ger utbildning och kompetens.

Föreningen AHA Örebro län erbjuder en CRAFT-inspirerad utbildning i studiecirkelform för anhöriga, läs mer om alla våra träffar och utbildningar här

På facebook finns våra evenemang samlade, se länk här

Ny styrelse i AHA

Den 15 mars hade AHA Örebro län årsmöte och en ny styrelse valdes. Ordförande under 2022 är Börje Dahl. Övriga ledamöter i styrelsen är Eva

Läs hela nyheten