ÄR DU ANHÖRIG TILL NÅGON Med Beroendeproblematik?

Handlar det om alkohol, droger, läkemedel eller spel? 
Vill du träffa andra anhöriga i liknande situation och få råd och stöd?
Ring oss på 070-677 68 85
Vi återkopplar inom ett dygn!

Om AHA Örebro län

AHA finns för dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik inom alkohol,  droger, läkemedel eller spel. Vi har anhörigträffar, rådgivning, utbildningar och stödtelefon. AHA står för Anhöriga hjälper anhöriga och det är precis det vi är.

Vi utgår från våra egna erfarenheter och vi arbetar med etablerade forskningsanknutna verktyg för ett bättre mående för anhöriga. Vi har tystnadsplikt inom föreningen. Våra ledord är medmänsklighet, engagemang och kunskap.

AHA är en partipolitisk, religiöst obunden och ideell förening. Vi samarbetar med många olika instanser och nivåer inom Örebro län såsom beroendecentrum, kommuner, socialtjänst och polisväsende. Detta för att påverka och samverka kring beroendeproblematik på ett övergripande plan.

Föreningen är öppen för alla som stöder våra mål och vår verksamhet. Vi förebygger genom information, föräldrasamverkan, kurser och direkta insatser i den anhöriges och barnens närmiljö. Basen i AHA:s arbete är en länkverksamhet för anhöriga med missbruksproblem i sin närhet, förebyggande insatser och opinionsbildning.

För information om oss på andra språk, klicka här.

 

För dig som är anhörig erbjuder vi:

  • Bemannad stödtelefon
  • Telefonrådgivning
  • Enskild rådgivning
  • Anhörigträffar
  • CRAFT-inspirerad rådgivning
  • CRAFT-inspirerad studiecirkel
    Läs mer här.

Bli medlem

För att kunna utnyttja vårt erbjudande behöver man vara medlem i föreningen. Du kan också stötta vår verksamhet utan att vara anhörig. Läs mer om vårt medlemskap här.

Utbildning i CRAFT

Föreningen AHA Örebro län erbjuder en CRAFT-inspirerad utbildning i studiecirkelform för anhöriga. Utbildningen erbjuds med reservation för minst antal deltagande. 

CRAFT är en evidensbaserad metod, rekommenderad av socialstyrelsen, som lär anhöriga att förändra miljön och dynamiken så att det blir mer attraktivt för personen med beroendeproblematik att välja bort alkohol, droger, läkemedel eller spel.

Stödtelefon

Vi erbjuder stödtelefon för dig som vill komma i kontakt med oss. Telefonen bemannas av någon av våra rådgivare. Du kan dela din oro, fråga om tips och få ett någon som vill lyssna på din berättelse.

Tveka inte att ringa oss. Svarar vi inte ringer vi upp inom ett dygn.

Ring oss på telefonnummer: 070-677 68 85

Anhörigträffar

I Sverige beräknas det finnas fyra miljoner anhöriga. Kanske är det du som har någon i din närhet som du känner oro för.

Under vår anhörigträffar får alla deltagare chans att berätta, stötta eller be om råd och hjälp. Det går också bra att bara lyssna på andras berättelser. Många gånger är igenkänningen i andras berättelser stor. 

Bli medlem

Nyttja våra tjänster genom att bli medlem i föreningen. Det kostar 200 kronor per år. 

Du kan även att bli stödmedlem eller stötta oss på andra sätt.

Läs mer här

Handbok för föräldrar

Den här handboken är en samling kunskaper från föräldrar med stor erfarenhet av när något gick snett och det gick precis så illa som man aldrig kunnat drömma om. Det är ingen vetenskaplig avhandling. Handboken bstår av 24 sidor tips och tankar. Syftet är att få alla som vill veta mer att öppna ögonen, få tips och våga prata.

Handboken finns att ladda ner gratis.

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar om anhörigskap, egna erfarenheter, kommunikation och tips.

Ibland har vi öppna föreläsningar och det går även att boka oss för slutna sällskap.

Anhörigas betydelse för förändring

Personer med beroendeproblem berättar att det ofta är anhöriga eller andra nära som gjort att de sökt behandling. Relationerna till anhöriga kan vara en motiverande faktor till förändring.

Anhöriga har möjlighet att påverka personen med beroendeproblem. De har mycket kunskap och erfarenhet om personens beroende, beteenden, drivkrafter och värderingar. Forskning visar att tjat, övertalning och hot sällan fungerar när det gäller att hjälpa någon till förändring. Därför är det viktigt att lära sig förhållningssätt som stödjer förändring.

CRAFT står för Community Reinforcement Approach and Family Training och är en metod för att stödja anhöriga till personer med beroendeproblematik. Det finns ingen garanti för att personen med beroendeproblematik kommer göra någon förändring, men CRAFT kommer att ge färdigheter och verktyg för den anhörige att öka sitt eget välmående och ta kontrollen över sitt eget liv oavsett hur den närstående väljer att leva sitt liv. 

Föreningen AHA Örebro län erbjuder CRAFT-inspirerad rådgivning för anhöriga.  

På facebook finns våra evenemang samlade, se länk här

Sommarens nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev inför sommaren kan du läsa om hur vi har anhörigträffar under sommaren, vad vi planerar för föreläsning till hösten och så får

Läs hela nyheten