Medlemsundersökning i föreningen

Grunden i AHA är att medlemmarna tillsammans formar föreningens verksamhet. Därför är det viktigt att ha koll på vad föreningens medlemmar tycker.

Inom kort kommer alla medlemmar i AHA att få en enkät skickat till sig via e-post. Syftet med enkäten är att varje medlem får chans att berätta om vad denne tycker om föreningens aktiviteter. Även att kunna ge tips på nya tankar och ideér. Styrelsens förhoppning är att få ett stort gensvar o att så många medlemmar som möjligt gör enkäten.

Anhörigperspektivet är viktigt, tillsammans blir vi starka!