Vi hoppas att din jul blir fridfull

Vi hoppas också att du mår bra! Vi vill börja med att tacka dig för att du är medlem i AHA – anhöriga hjälper anhöriga. Vi är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Det är vi, medlemmarna, som är föreningen. Det är vi tillsammans som stöttar varandra och gör skillnad. Vi gör det bra. Vi har fått mycket positiv återkoppling den senaste tiden. Men vi kan alltid bli bättre. Ju fler vi blir, desto mer kan vi erbjuda och desto mer kan vi påverka. Kommuner och Örebro Region län, som stöttar vår verksamhet måste spara pengar och det drabbar oss också.

År 2020 har varit ett år som inte liknat något annat år de senaste decennierna.

AHA har precis som andra verksamheter, organisationer, företag och myndigheter blivit drabbade av coronapandemin. Mycket av vår verksamhet sker genom möten med människor och där vi under flera månader har jobbat på annat sätt. Vi har dock haft vår verksamhet igång, bland annat har vi:

 • Hållit igång en öppen samtalsgrupp för alla medlemmar varje tisdag kl. 18.00. Den förändring vi gjort är att man behöver anmäla sig innan, så vi vet hur många som kommer. Under sista delen av hösten har vi också gjort så att de som anmält sig erbjuds en telefonrådgivning istället, allt för att minimera ev. smittrisker.
 • Anpassat vår lokal, så det finns utrymme att mötas, bjuder inte på fika, uppmanar till handtvätt mm.
 • Genomfört en helgkurs CRAFT – en forskningsbaserad kommunikationsmetod för anhöriga
 • Haft många enskilda samtal och telefonrådgivningar varje vecka
 • Haft en välbesökt föreläsning, Jag. Har. Inga. Ord. Kvar. Deltagit på möten med Region Örebro, Örebro kommun, utvecklingsråd på Örebro Universitet, anhörigcentrum, ANDT-möte och med andra sociala nätverket
 • Lyft upp och synliggjort anhörigfrågan och vår oro för unga vuxna bland kommunens politiker, socialtjänst och andra aktörer
 • Skrattat och gråtit tillsammans – otaliga gånger

Nästa år vill vi dessutom:

 • Starta en sluten uppföljningsgrupp för de som gått CRAFT-kurs, anmäl dig redan nu!
 • Starta en ny CRAFT studiecirkel samt en helgkurs, anmäl ditt intresse nu!
 • Starta en digital CRAFT intro med ett axplock verktyg för anhöriga
 • Ha fler intressanta föreläsningar i en anpassad och säker miljö där ev. smittspridning minimeras.

Intresseanmälan och tips: ahaorebrolan@gmail.com

Vänliga hälsningar, AHAs styrelse