Skolka från livet – en föreläsning

Vi sågs för första gången igen, medlemmar från AHA och en tisdagskväll, sådär som vi gjorde varje tisdag kväll innan covid. Denna gång i digital form och med en föreläsare som höll i taktpinnen. Det var förra tisdagen, den 6 april, som vi pratade om anhörigas utsatthet och ungdomars drogande.

Börje Dahl, socialarbetare och styrelseledamot i AHA pratade om anhörigskapets börda, hur narkotikasituationen i grunden har förändrats via internetbaserad försäljning, om hur droger tar över hjärnan och hur en person inte är sitt beroende utan har en hjärnans sjukdom.

Denna träff varvades teori och föreläsning med frågor och funderingar, samt indelning i mindre grupper, det som kallas break out rooms i Zoom. I dessa mindre grupper pratade anhöriga om de frågeställningar som ställdes. Självklart kom alla överens om att ingenting kommer att yppas utanför de digitala väggarna. AHA arbetar för att alla medlemmar ska känna sig trygga att dela just så mycket som en orkar och vill och kan.

Hitta hopp

Vår föreläsare Börje berättar:

”Jag är väldigt glad över att vi genomförde det här seminariet tillsammans, och över hur vi gjorde det genom att blanda föreläsningsavsnitt med gruppdiskussioner. Jag hoppade in i olika små gruppkonstellationer och imponerades över deltagarnas öppenhet, mod och kanske mest över hur de kunde mobilisera hopp, fast hela deras liv ibland har präglats av motsatsen.”

”Skönt att få dela tankar med varandra”

Såhär tyckte några av deltagarna om kvällens träff (se bild):

Fler föreläsningar i vår

Välkommen att delta på någon av våra två kommande föreläsningar i vår:

Hur påverkar/berör närståendes kriminalitet mig som anhörig – 4 maj.

Förbättrad kommunikation och mående som anhörig – 1 juni.

Läs mer & anmälan här: länk

Även dessa kommer blanda teori/föreläsning och prat mellan oss som deltar. Vi pratar inte om det som sägs inom de digitala väggarna och alla väljer självklart själva hur mycket de vill dela med sig av. Vi ämnar att skapa en känsla av lärande, trygghet och gemenskap under våra kommande föreläsningsträffar.