Kommentarer från föreläsningen 1:a Juni – En introduktion i CRAFT

1:a Juni hölls en föreläsning och introduktion i CRAFT där kvällens föreläsare, Angelica Byström, benade ut vad CRAFT är och hur det kan hjälpa anhöriga att må bättre.

CRAFT är en evidensbaserad metod, rekommenderad av socialstyrelsen, som lär anhöriga att förändra miljön och dynamiken så att det blir mer attraktivt för personen med missbruk att välja bort alkohol, droger, läkemedel eller spel än att välja att fortsätta med missbruket.

Forskning visar att anhöriga har höga poäng gällande depression och är i behov av stöd. Den anhöriga är i fokus, inte personen med missbruk. I CRAFT får anhöriga verktyg för hur man kan förändra sin egen livsstil och öka välmåendet i livet. Oavsett om personen med missbruk väljer att göra en förändring eller inte.

Såhär tyckte några av deltagarna på föreläsningen:

Känns bra med en introduktion av verktyg för att underlätta kommunikationen. Framförallt att få öva så det blir mindre svårt när det händer något.

Bra att lära sig om förändringshjulet så man förstår om man kan göra något och isf när. Även bra övning med kommunikationstips så man kan reflektera kring hur man pratar med personen i missbruket

Tack för jättebra och givande kväll! Tycker att kommunikationstipsen och strategin var prickarna över i’et 🙂

Tack, konkreta tips är bra!

Skönt att dela isär ett stort problem i hanterbara bitar som man kan utveckla