Välkommen till våra anhörigträffar

Nu är det dags att så sakteliga puttra igång igen. Kärt barn har många namn och det vi kallar för anhörigträff, självhjälpsgrupp eller tisdagsträff har haft lite stiltje under Covid men nu kommer de att återupptas i fysisk form på vissa datum under hösten. Under hösten 2021, ses vi var tredje vecka i våra nya lokaler, som har samma adress som tidigare: Drottninggatan 11 i Örebro.

Datum & tid

Tisdagarna:

  • 7 sept
  • 28 sept
  • 19 okt
  • 9 nov
  • 30 nov

Tid: 18.00-20.00

Kom gärna 15 minuter innan, så att vi alla landat i lokalen och kan börja kl 18.00.

Om träffarna

Observera! Som läget är just nu kommer vi ha ett maxtak på 6 personer på anhörigträffarna, för att vi ska känna oss trygga och följa riktlinjer kring covid. Du behöver därmed anmäla att du ska delta, se nedan. Kanske kommer detta ändras efterhand, men just nu är det alltså max 6 deltagande anhöriga på plats.

Vid varje tillfälle finns också en eller två gruppledare på plats. Som tidigare håller ledaren i hur samtalen går till och ordet fördelas.

När du deltar på en anhöriggrupp pratar och delar du så mycket som du vill och känner för. När vi lyssnar, gör vi det utan att komma med råd eller åsikter. Vill den som talar ha råd och åsikter, får vi såklart komma med inspel.

Träffarna känns fria och otvungna och vi är alla överens om att det som sägs i rummet, stannar också där.

Anmälan och avanmälan

För att delta i en anhörigträff behöver du anmäla att du kommer eftersom vi har restriktioner på antal deltagande. Du anmäler dig genom att maila oss på ahaorebrolan@gmail.som att du kommer. Har du kontakt med en av våra rådgivare, så går det bra att

Det är viktigt att du avanmäler dig om du känner dig sjuk eller av annan anledning inte kan komma, eftersom det kan vara anhöriga som står på kö för att delta.

Medlem

För att ta del av våra anhörigträffar behöver du vara medlem. Läs mer om våra medlemskap här.

Är du ännu inte medlem och vill testa att delta i vår grupp går det också bra, kontakta oss så pratar vi vidare om detta.

Övrigt

Om det blir tillfälliga ändringar av tider mm, annonseras detta här på vår hemsida och genom vår öppna Facebooksida, AHA Örebro län, länk här.

Håll också gärna utkik efter fler saker som händer i höst. I detta nu planerar vi även föreläsningar, mer info kommer senare.

Enskild rådgivning bokas alltid på förhand. Länk till mer information om rådgivning här.

Varmt välkommen!