Kallelse till extra årsmöte

Kallelse till årsmöte i föreningen AHA Örebro län

Tid: Måndag 2022-09-12 kl 17.30 – 17:45

Plats: AHA:s lokal på Drottninggatan 11 i Örebro

Anmäl: Anmäl att du kommer till ahaorebrolan@gmail.com
senast fredag 2022-09-09

Övrigt: Årsmöteshandlingar skickas med mail till alla som anmäler
sig till mötet. De finns också i AHA:s lokal på Drottninggatan 11.

Välkommen!

Styrelsen AHA Örebro län