Information om AHA på andra språk

Här finner du information om AHA på andra språk än svenska nämligen arabiska, engelska, somaliska och tigrinja. 

Klicka överst i högra hörnet på bilden och dokumentet öppnas. Det går bra att ladda ner eller att skriva ut.