AHA och personuppgifter

Det är frivilligt att lämna uppgifter till oss, men om du väljer att inte lämna personuppgifter kommer vi inte att kunna hjälpa dig med dina ärenden eller skicka ut nyhetsbrev eller annan information från AHA. Behandlingen av personuppgifter är en förutsättning för att vi ska kunna leverera information och tjänster i samarbete med våra partners.

Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Vi använder också uppgifterna för att eventuellt rapportera till föreningens verksamhet till finansiärer.

För att få information från oss sparar vi en e-postadress, telefonnummer och din adress. För att kunna rapportera till vissa finansiärer krävs även personnummer (eller eventuellt organisationsnummer). Vid evenemang/träffar/liknande samlar vi även in information om specialkost. Observera, detta gäller bara om du använt våra tjänster.

Vi spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd. Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

Att behandla en personuppgift innefattar att samla in, registrera, lagra samt eventuellt utlämning av uppgifter. Vi kan komma att dela dina uppgifter med riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

Som registrerad har du rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Du kan få tillgång till information om behandlingen. Du har också rätt att begära att få rätta felaktiga uppgifter, ogrundad behandling raderad, få överflödig behandling begränsad. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi raderar dina personuppgifter, och det är upp till styrelsen för AHA att fatta beslut om det.

Har du frågor angående behandlingen av personuppgifter kontakta oss på:

AHA, föreningen anhöriga hjälper anhöriga

070 677 68 85

ahaorebrolan@gmail.com