Medmänsklighet Engagemang Kunskap

AHA finns för dig som är anhörig till någon som är beroende av spel, droger, alkohol eller läkemedel. Vi har självhjälpsgrupper, rådgivning, utbildningar och stödtelefon. AHA står för Anhöriga hjälper anhöriga och det är precis det vi är.

Vi utgår från våra egna erfarenheter och vi arbetar med etablerade forskningsanknutna verktyg för ett bättre mående för anhöriga. Vi har tystnadsplikt inom föreningen. Våra ledord är medmänsklighet, engagemang och kunskap.

AHA är en partipolitisk, religiöst obunden och ideell förening. Vi samarbetar med många olika instanser och nivåer inom Örebro län såsom beroendecentrum, kommuner, socialtjänst och polisväsende. Detta för att påverka och samverka kring beroendeproblematik på ett övergripande plan.

Föreningen är öppen för alla som stöder våra mål och vår verksamhet. Vi förebygger genom information, föräldrasamverkan, kurser och direkta insatser i den anhöriges och barnens närmiljö. Basen i AHA:s arbete är en länkverksamhet för anhöriga med beroendeproblematik i sin närhet, förebyggande insatser och opinionsbildning.

För information om oss på andra språk, klicka här.

 

AHA finns för dig som är anhörig till någon som missbrukar spel, droger eller alkohol. Vi har självhjälpsgrupper, rådgivning, utbildningar och jourtelefon. AHA står för Anhöriga hjälper anhöriga och det är precis det vi är.

Vi utgår från våra egna erfarenheter och vi arbetar med etablerade forskningsanknutna verktyg för ett bättre mående för anhöriga. Vi har tystnadsplikt inom föreningen. Våra ledord är medmänsklighet, engagemang och kunskap.

AHA är en partipolitisk, religiöst obunden och ideell förening. Vi samarbetar med många olika instanser och nivåer inom Örebro län såsom beroendecentrum, kommuner, socialtjänst och polisväsende. Detta för att påverka och samverka kring beroendeproblematik på ett övergripande plan.

Föreningen är öppen för alla som stöder våra mål och vår verksamhet. Vi förebygger genom information, föräldrasamverkan, kurser och direkta insatser i den anhöriges och barnens närmiljö. Basen i AHA:s arbete är en länkverksamhet för anhöriga med missbruksproblem i sin närhet, förebyggande insatser och opinionsbildning.

För information om oss på andra språk, klicka här.

 

Medmänsklighet Engagemang Kunskap

För dig som är anhörig erbjuder vi:

Bemannad jourtelefon
Telefonrådgivning
Enskild rådgivning
Självhjälpsgrupper
CRAFT-inspirerad rådgivning
CRAFT-inspirerad studiecirkel

Bli medlem

För att kunna utnyttja vårt erbjudande behöver man vara medlem i föreningen. Du kan också stötta vår verksamhet utan att vara anhörig. Vanligt medlemsskap kostar 200kr per år och person. Läs mer om vårt medlemskap här.

Anhörigträffar

I Sverige beräknas det finnas fyra miljoner anhöriga. Det är stor sannolikhet att du har flera i din närhet som är anhörig till någon med missbruksproblematik. Kanske är det du själv som har någon i din närhet som oroar dig.

Våra möten är öppna för alla. Vi möter vuxna barn, föräldrar, partners, syskon, vänner och andra anhöriga till personer med beroendesjukdom eller missbruksproblematik. Alkohol-, drog-, läkemedel eller spelmissbruk. 

AHA erbjuder anhörigträffar varje tisdag kl 18.00-20.00 i våra lokaler i centrala Örebro, året om. 

Under träffarna får alla chans att berätta, lyssna, stötta, be om råd och hjälp eller bara någon som lyssnar. Många gånger känner människor igen sig i andras berättelser. Andra gånger hör vi något nytt och kanske lär något nytt. Några är med för första gången, andra har varit med någon gång ibland, vissa har varit med under flera år. Alla bidrar på det sätt de vill och förmår. Vi ser stor respekt, medmänsklighet och välvilja. Och chans att få prata med några som lyssnar. Vi ger tystnadslöfte till varandra så att alla kan tala så fritt de vill. 

Läs mer om våra träffar här.

Utbildning i CRAFT

Föreningen AHA Örebro län erbjuder en CRAFT-inspirerad utbildning i studiecirkelform för anhöriga.

CRAFT är en evidensbaserad metod, rekommenderad av socialstyrelsen, som lär anhöriga att förändra miljön och dynamiken så att det blir mer attraktivt för personen med missbruk att välja bort alkohol, droger, läkemedel eller spel än att välja att fortsätta med missbruket.

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar om anhörigskap, egna erfarenheter, kommunikation och tips.

Ibland har vi öppna föreläsningar och det går även att boka oss för slutna sällskap.

På grund av covid-19 erbjuder vi för tillfället inga föreläsningar.

Handbok för föräldrar

Den här handboken är en samling kunskaper från föräldrar med stor erfarenhet av när något gick snett och det gick precis så illa som man aldrig kunnat drömma om. Det är ingen vetenskaplig avhandling. Syftet är att få alla som vill veta mer att öppna ögonen, få tips och våga prata.

Handboken finns att ladda ner gratis.

Utbildning & träffar

Träffa andra, lär mer om att kommunicera och att själv må bättre

Föreläsningar

Kommande föreläsningar.
(Ej några inplanerade pga covis-19)

Handbok för föräldrar

...och andra anhöriga.
Gratis nerladdning.

Nyheter & aktuellt

Händelser, media och nyheter som är aktuella