AHA - anhöriga hjälper anhöriga

AHA logotyp

Målgrupp

AHA finns för dig som är anhörig till någon som är beroende av alkohol, droger, läkemedel eller spel. Vi har anhörigträffar, rådgivning, utbildningar och stödtelefon. AHA står för Anhöriga hjälper anhöriga och det är precis det vi är.

Om föreningen

AHA är en partipolitisk, religiöst obunden och ideell förening. Vi utgår från våra egna erfarenheter och vi arbetar med etablerade forskningsanknutna verktyg för ett bättre mående för anhöriga. Vi har tystnadsplikt inom föreningen.

Vi samarbetar med många olika instanser och nivåer inom Örebro län såsom beroendecentrum, kommuner, socialtjänst och polisväsende. Detta för att påverka och samverka kring beroendeproblematik på ett övergripande plan.

Föreningen är öppen för alla som stöder våra mål och vår verksamhet. Vi förebygger genom information, föräldrasamverkan, kurser och direkta insatser i den anhöriges och barnens närmiljö. Basen i AHA:s arbete är en länkverksamhet för anhöriga med beroendeproblematik i sin närhet, förebyggande insatser och opinionsbildning.

Värderingar

Våra värderingar är vår grund och vägleder oss i vårt arbete inom föreningen. Vi är engagerade i det vi gör, vi har ett ”stort hjärta” i våra möten, känner medmänsklighet och vi utgår från evidensbaserade metoder, håller oss uppdaterade inom det som berör anhörig-, medberoende- och beroendeområdet.

Utdrag ur AHA’s stadgar 

Kapitel 1:
Allmänna bestämmelser för AHA
§1 Målsättning och organisation
1. AHA:s mål är:

att hjälpa, förändra och förbättra situationen för personer med missbruksproblem i sin närhet

att motarbeta missbruk av narkotika, alkohol och andra droger, samt motarbeta spelberoende och annat missbruk genom förebyggande arbete, informationsinsatser, opinionsbildning och samarbete med beslutande organ

Uppdrag gentemot företag och andra organisationer

AHA håller i flera olika föreläsningar för medlemmar, öppna föreläsningar för allmänhet, föreläsningar för yrkesverksamma inom kommuner och regionen samt för studenter på universitetet inom olika kurser för det sociala området.

Vi välkomnar dig att kontakta oss om du/ni är intresserade av detta.