Utbildning & studiecirklar

CRAFT-inspirerad studiecirkel för anhöriga

Just nu finns ingen planerad studiecirkel, men du är välkommen att anmäla gärna intresse redan nu med namn, mailadress och mobilnummer till ahaorebrolan@gmail.com. Någon från oss kommer att ta kontakt med dig när du anmält dig.

Vad är CRAFT?

CRAFT är en evidensbaserad metod, rekommenderad av socialstyrelsen, som lär anhöriga att förändra miljön och dynamiken så att det blir mer attraktivt för personen med missbruk att välja bort alkohol, droger, läkemedel eller spel än att välja att fortsätta med missbruket.

Forskning visar att anhöriga har höga poäng gällande depression och är i behov av stöd. Den anhöriga är i fokus, inte personen med missbruk. I CRAFT får anhöriga verktyg för hur man kan förändra sin egen livsstil och öka välmåendet i livet. Oavsett om personen med missbruk väljer att göra en förändring eller inte.

 

Upplägg

Vi är en mindre grupp som träffas.

Plats Föreningen AHAs lokaler Drottninggatan 11 i Örebro

Anmälan till ahaorebrolan@gmail.com eller på telefon 070 677 68 85

Kostnad Studiecirkeln är kostnadsfri, men medlemskap i AHA är en förutsättning, 200 kr/år, medlemskap löses vid start. Fika och material till självkostnadspris.

Vill du veta vilket betydelse anhöriga har för förändring? Läs mer här.

CRAFT helgkurs för anhöriga

Föreningen AHA Örebro län erbjuder en CRAFT-inspirerad utbildning i studiecirkelform för anhöriga. Denna finns även som helgkurs. 

Nästa datum för kursen är preliminärt planerad till 19-21 november. 

Fredag 19 november kl 17.00 – 19.00
Lördag 20 november kl 09.00 – 16.00 (lunch 12.00-13.00)
Söndag 21 november kl 09.00 – 12.00

Vad är CRAFT?

CRAFT är en evidensbaserad metod, rekommenderad av socialstyrelsen, som lär anhöriga att förändra miljön och dynamiken så att det blir mer attraktivt för personen med missbruk att välja bort alkohol, droger, läkemedel eller spel än att välja att fortsätta med missbruket.

Forskning visar att anhöriga har höga poäng gällande depression och är i behov av stöd. Den anhöriga är i fokus, inte personen med missbruk. I CRAFT får anhöriga verktyg för hur man kan förändra sin egen livsstil och öka välmåendet i livet. Oavsett om personen med missbruk väljer att göra en förändring eller inte.

 

Upplägg

Vi är en mindre grupp som träffas.

Plats Föreningen AHAs lokaler Drottninggatan 11 i Örebro

Anmälan till ahaorebrolan@gmail.com eller på telefon 070 677 68 85

Kostnad Studiecirkeln är kostnadsfri, men medlemskap i AHA är en förutsättning, 200 kr/år, medlemskap löses vid start. Fika och material till självkostnadspris.

Vill du veta vilket betydelse anhöriga har för förändring? Läs mer här.