AHA MEDVERKADE VID UTVECKLINGSRÅD

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter


Fredagen 27 november inbjöd Örebro universitet till Utvecklingsråd där ideella föreningar som sysslar med socialt arbete var inbjudna. Mötet skedde digitalt och 9 föreningar var representerade.
Vad som var gemensamt från samtliga föreningar var att man påverkats av av rådande pandemin i stor omfattning. Både vad gäller aktiviteter för brukare och oro för föreningarnas  framtida ekonomi. En del av mötet hade fokus på nya socialtjänstlagen och att bemötandefrågorna där särskilt lyfts fram.  
AHA rapporterade om Coronans påverkan på Craftkurs och Anhörigkvällar. Men även om positiva händelser såsom, nya hemsidan, föreläsning med Anna Bergefors,  medlemsenkät, och arbetet med att få till digital introduktionskurs i Craft.

För AHA, Mats Svahn