Julhälsning från AHA Örebro län

Anhöriga hjälper anhöriga heter vår förening…

Vi lever vårt budskap.
Vi gör vårt bästa för att människor vars liv har förmörkats kan börja tro att det finns ett ljus och ett hopp någonstans.
Även för dem.

Vårt arbete är inte lätt. Men det följer enkla principer byggda på många års erfarenheter av hur det är, och hur det känns att leva nära någon älskad som successivt försvinner in i en värld där hen känns som en främling.
Många av våra medlemmar har själva upplevt den ensamma, overkliga känsla som den typen av försvinnande för med sig.
Många har känt skuld, skam och ofattbar maktlöshet.
Många har stumnat, inte vågat berätta, känt sig misslyckade och livrädda att betraktas som mindre vetande, eller stämplade som ”medberoende”, ibland ackompanjerat av tysta kommentarer om att dom är lika sjuka som hen, som super, knarkar, eller spelar bortom alla förnuftets gränser.

Hos oss blir ingen ”diagnostiserad”.
Hos oss möts alla av förståelse, omedelbart igenkännande och självklar medkänsla.
Hos oss vågar en börja prata om hur det verkligen är.
Många säger att det känns som en hemkomst.

Det beror inte på att vår förening befolkas av människor som ter sig som en blandning av moder Teresa, Florence Nightingale och Martin Luther King. Det handlar helt enkelt om vanlig medmänsklighet, en vilja att hjälpa andra så som en själv har blivit hjälpt och att vi vet att det vi gör fungerar.

Medmänsklighet och vilja är dock inte nog.

De som kommer till oss behöver även kunskaper, strategier som inte förlamar, alternativa förhållningssätt i relation till beroendets grymma, ologiska och känslomässiga logik. Därför har vi ett familjeträningsprogram, som innehåller mängder av erfarenheter som de som har gått före har samlat på sig, en blandning av till synes enkla, och mer komplicerade förslag på hur en successivt kan förändra sina tankar, känslor och beteenden i den egna, ofta kaotiska vardagen, för att på sikt kunna må lite bättre, och lite bättre…

Kanske är den kunskapen den bästa julklappen du kan ge dig själv, eller någon annan anhörig som behöver hjälp.

God jul!
Börje Dahl ordförande