Vårens anhörigträffar startar nu

Tisdag den 10 januari kl 18-20 har vi årets första anhörigträff i vår lokal på Drottninggatan 11. Sedan fortsätter de varannan tisdag, jämna veckor, under hela våren.

Till anhörigträffarna kan du som är anhörig till någon med beroendeproblematik inom alkohol, droger, läkemedel eller spel komma för att träffa andra i liknande situation. Du kan få berätta om din situation, ställa frågor, få råd och stöd eller bara lyssna på andra. Du väljer själv vad som känns bäst för dig.

Vår anhörigträffar är gratis för dig som är medlem. Medlemskap i AHA Örebro län kostar 200 kr/år.
Har du frågor om våra anhörigträffar kan du ringa vår stödtelefon på 070-677 68 86.

Varmt välkommen!