Ny CRAFT-kurs för medlemmar

CRAFT är en evidensbaserad metod, rekommenderar av socialstyrelsen, som lär anhöriga att förändra miljön och dynamiken så att det blir mer attraktivt för personen med missbruk att välja bort alkohol, droger, läkemedel eller spel än att välja att fortsätta med missbruket.

Forskning visar att anhöriga har höga poäng gällande depression och är i behov av stöd. Den anhöriga är i fokus, inte personen med missbruk. I CRAFT får anhöriga verktyg för hur man kan förändra sin egen livsstil och
öka välmåendet i livet. Oavsett om personen med missbruk väljer att göra en förändring eller inte.

Få hjälp att orka, våga och kunna. Lär om kommunikation och det egna måendet som anhörig. Kursen ger tips, nya tankar, igenkänning och verktyg för dig som anhörig till någon med beroendeproblematik. Som medlem går du just nu denna kurs gratis och som medlem får du även ta del av våra andra erbjudanden, såsom stödtelefon och självhjälpsgrupp. Läs om vårt anhörigstöd här.

Anmäl dig genom att maila: ahaorebrolan@gmail.com. Läs mer om utbildningen nedan.

Anhörigas betydelse för förändring

Personer med missbruk berättar att ofta, är det relationerna till familjen som gjort att de sökt behandling och att relationerna till anhöriga kan vara en motiverande faktor till förändring.

Anhöriga har möjlighet att påverka personen med missbruk på grund av omfattande och täta kontakter. Anhöriga har mycket kunskap och erfarenhet om personens missbruk, beteenden, drivkrafter och värderingar. Forskning visar att tjat, övertalning och hot inte fungerar när det gäller att hjälpa någon till förändring. Därför är det viktigt att lära sig förhållningssätt som stödjer förändring.

Det finns ingen garanti för att personen med missbruk kommer göra någon förändring, men CRAFT kommer oavsett detta att ge färdigheter och verktyg för den anhörige att öka välmåendet och ta kontrollen över sitt
eget liv.

Föreningen AHA Örebro län erbjuder en CRAFT-utbildning för anhöriga. Kursen ges denna gång gratis för dig som är medlem i föreningen. Att vara medlem kostar 200 kronor per år. Läs mer om vårt medlemsskap här.

Information om CRAFT-kursen

Tider och dagar
Fredag 6 november kl 17.00 – 19.00
Lördag 7 november kl 09.00 – 16.00 (lunch 12.00-13.00)
Söndag 8 november kl 09.00 – 12.00

Plats meddelas senare, centralt i Örebro.

Anmälan Maila till ahaorebrolan@gmail.com eller på telefon 070 677 68 85

Kostnad Styrelsen har beslutat att den här helgkursen under coronapandemin är helt kostnadsfri för våra medlemmar. Medlemskap löses vid start.

Övrigt

Vi är noga med att möblera med avstånd, handsprit finns till hands. Vi hjälps åt att hålla avstånd så att alla känner sig trygga. Vid minsta symptom stannar vi hemma.

Vi har beslutat oss för att inte servera fika, frukt eller dylikt, beroende på att vi vill minimera ev. smittrisk. Därför är det bra om du själv tar med lättare förtäring om du vill ha det under dagarna.

Lunch bekostas av var och en.

Välkommen på CRAFT helgkurs!
Föreningen AHA Örebro län