Återkoppling från föreläsningen om hur närståendes kriminalitet påverkar/berör mig som anhörig

Tisdagen den 4 maj höll AHA en digital föreläsning om anhörigskap vid kriminalitet.

Att missbruk ofta har ett samband med kriminalitet är inget okänt, men denna kväll hade fokus på hur denna kriminalitet kan påverka anhöriga. Även att belysa hur anhöriga ses och ibland inte ses som en resurs hos olika rättsvårdande myndigheter.
Föreläsare under kvällen var Camilla Jonsson och Mats Svahn. Utöver anhörigerfarenheter även långa yrkeserfarenheter inom psykiatri respektive kriminalvård.

Föreläsningen första del innehöll faktaspäckad information om det som det kan finnas funderingar kring när närstående hamnar inom kriminalvården, bl a besök, telefonsamtal, pengar och verkställighetsplaneringar. Efter detta inslag följde grupparbete i så kallade ”break out rooms”. Den andra halvan i föreläsningen bestod av intervju av anhörig som förmedlade till åhörarna hur man som anhörig tänker och agerar när ens närstående hamnar i kriminalitet.

Så här tyckte en deltagare om kvällens föreläsning:
Jätte intressant få höra och tack även för det ni delade med av egna erfarenheter.”