Föreläsning om diagnoser, missbruk och om vägen ut ur beroende

Tina Essner är ambassadör på Hjärnkoll Örebro län. Hon berättar om sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa och missbruk. Hon delar med sig av erfarenheter av öppenvård, behandlingshem, tvångsvård och psykiatrisk slutenvård. Hon berättar också om sin väg ut ur missbruket och om de verktyg och metoder som utifrån hennes diagnoser har gjort vardagen lättare att hantera. Tina framhåller vinsterna med ett drogfritt liv och poängterar att ingenting är omöjligt!
Tina är utbildad socionom och beteendevetare och jobbar idag som ungdomsbehandlare inom öppenvården.

Upplägg

Tid: Onsdag 22 mars kl 18.00-20.00

Plats: Kulturfabriken, Nygatan 38 i Örebro

Kostnad: Gratis för dig som är medlem i AHA Örebro län, 95 kr för icke-medlemmar. Du kan bli medlem i AHA för 200 kr/år. Betalning via swish på plats.

Anmälan: Anmäl dig till föreläsningen genom att skicka ett mail till ahaorebrolan@gmail.com.TIDIGARE Föreläsningar

Skolka från livet

– en föreläsning om ungdomars drogande och anhörigas utsatthet

3 nov 2021 kl 18.00-20.00

Börje Dahl, från Dahl & Dahl preventions- & beroendecenter har mångårig erfarenhet av att möta anhöriga och personer med beroendeproblematik. Börje pratar om anhörigskapets börda, hur narkotikasituationen i grunden har förändrats via internetbaserad försäljning, om hur droger tar över hjärnan och hur en person inte är sitt beroende utan har en hjärnans sjukdom.

Upplägg

Onsdag 3 november kl 18.00-20.00

Föreläsningen är digital och sker genom webkonferensverktyget Zoom.

Föreläsningen är för dig som är anhörig, intresserad av föreläsningens ämne eller som kanske jobbar inom anhörigstöd eller liknande.

Denna föreläsning är gratis för alla, så vi välkomnar både våra medlemmar och övriga

Läs en artikel från vårens föreläsning med samma namn. Klicka här.

Anmälan

För att anmäla att du vill delta, registrera dig via denna länk.

Länken tar dig till en zoom-registrering. När du anmält dig får du ett bekräftelsemail med länk från Zoom. 

Var noga med att hinna ladda ner och testa zoom i god tid innan föreläsningen börjar, då det kan ta några minuter.

Sista anmälan: 1 november

Kostnad: gratis. 

Vill du skriva ut och sprida information om föreläsningen? Se pdf.

Förbättrad kommunikation och mående som anhörig

12 oktober 2021: kl 18.00-20.00 (digitalt)

Föreläsare: Angelica Byström

En introduktion till kommunikationsverktyget CRAFT. Vi benar i vad du kan göra, när du kan göra något och hur du då gör.

CRAFT handlar om att:

  • Att som anhörig, börja må lite bättre
  • Få förbättrad kommunikation med den anhörige som har en beroendeproblematik
  • Öka möjligheterna att den anhörige tar hjälp
  • Föreläsning varvat med övning/samtal

CRAFT är en evidensbaserad metod, rekommenderad av socialstyrelsen, som lär anhöriga att förändra miljön och dynamiken så att det blir mer attraktivt för personen med missbruk att välja bort alkohol, droger, läkemedel eller spel än att välja att fortsätta med missbruket.
Forskning visar att anhöriga har höga poäng gällande depression och är i behov av stöd. Den anhöriga är i fokus, inte personen med missbruk. I CRAFT får anhöriga verktyg för hur man kan förändra sin egen livsstil och öka välmåendet i livet. Oavsett om personen med missbruk väljer att göra en förändring eller inte.

Upplägg

Tisdag 12 oktober kl 18.00-20.00

Föreläsningen är digital och sker genom webkonferensverktyget Zoom.

Föreläsningen är för dig som är anhörig, intresserad av CRAFT eller som kanske jobbar inom anhörigstöd eller liknande.

Föreläsningen varvar teori och viss praktiskt övning i CRAFT.

Denna föreläsning är gratis för alla, så vi välkomnar både våra medlemmar och övriga.

Anmälan

För att anmäla att du vill delta, registrera dig via denna länk.

Länken tar dig till en zoom-registrering. När du anmält dig får du ett bekräftelsemail med länk från Zoom.

Var noga med att hinna ladda ner och testa zoom i god tid innan föreläsningen börjar, då det kan ta några minuter.

Sista anmälan: 10 oktober.

Kostnad: gratis.

Anmälan

För att anmäla att du vill delta, registrera dig via denna länk.

Länken tar dig till en zoom-registrering. När du anmält dig får du ett bekräftelsemail med länk från Zoom. 

Var noga med att hinna ladda ner och testa zoom i god tid innan föreläsningen börjar, då det kan ta några minuter.

Sista anmälan: 24 oktober.

Kostnad: gratis. 

Vill du skriva ut och sprida information om föreläsningen? Se pdf.

Hur påverkar min närståendes kriminalitet mig som anhörig

26 okt 2021 kl 18.00-20.00

Vilket stöd och samarbete som anhöriga får när ens nära hamnar inom kriminalvården? 

Vi berättar om vilka möjligheter till samverkan och kontakt med den anhöriga som formellt finns. Även bilder av hur rättskedjan fungerar i verkligheten, ur ett anhörigperspektiv. Kvällen kommer också beröra anhörigperspektiv vid psykiatrivård för missbrukare.

Värdar för kvällen är Camilla Johnsson och Mats Svahn. Utöver anhörigerfarenhet har båda långa yrkeserfarenheter inom området, Camilla inom psykiatrin och Mats inom kriminalvården.

Upplägg

Tisdag 26 oktober kl 18.00-20.00

Föreläsningen är digital och sker genom webkonferensverktyget Zoom.

Föreläsningen är för dig som är anhörig, intresserad av föreläsningen ämne eller som kanske jobbar inom anhörigstöd eller liknande.

Denna föreläsning är gratis för alla, så vi välkomnar både våra medlemmar och övriga.

Vill du läsa om tankar efter vårens föreläsning med samma tema? Klicka här för att komma till artikeln vi skrev.

Tack till vår samverkanspart NBV.